Hvis du er distributør/sælger i butikken?

I skal altid informere professionelle kunder/brugere, hvis artiklerne indeholder "særligt problematiske stoffer (kandidatlistestoffer)". Almindelige forbrugere/kunder skal have informationen, hvis de anmoder om det. Oplysningerne skal gives indenfor 45 dage.

Leverandører af kemiske stoffer og kemiske produkter skal oplyse om disse stoffer via sikkerhedsdatabladet, der altid skal videregives til professionelle kunder/brugere. Almindelige forbrugere/kunder skal have sikkerhedsdatabladet, hvis de anmoder om det.

poseShowInfo

Det er dit ansvar at:

  • Sikre, at kunden får det gældende sikkerhedsdatablad og tekniske datablad, som foreligger for det pågældende produkt. Kunden kaldes i REACH sammenhæng for "downstream bruger".

 

  • Informerer kunden om "særligt problematiske stoffer" i artikler, hvis der findes sådanne stoffer i produktet. Oplysningerne skal fremgå af den indhentede information fra leverandøren. I skal videregive information til jeres kunder, hvis en artikel indeholder stoffer fra kandidatlisten i koncentrationer over 0,1 %.

 

  • At videregive evt. oplysninger om sundhedsfare/risiko på stoffer, produkter, artikler, hvor der ikke kræves et sikkerhedsdatablad.

 

  • Følge de anvisninger der gives i sikkerhedsdatablade og evt. eksponeringsscenarier for de produkter/stoffer, I distribuerer og i arbejdspladsbrugs-anvisninger for de produkter/stoffer, som du direkte håndterer/arbejder med. 
 

Viden og links

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

 

Milijøstyrelsen REACH Helpdesk

 

www.at.dk (oplysninger om sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger)

 
 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen