Hvad skal jeg gøre?

De vigtigste elementer i REACH er dem, som REACH har fået sit (engelske) navn efter, nemlig:

R: Registration (registrering):

Producenter og importører (fra lande udenfor EU) af kemiske stoffer skal registrere stofferne i et centralt Kemikalieagentur. Samtidig med registreringen skal der leveres oplysninger om stoffets miljø- og sundhedseffekter og om risikoen ved at bruge stoffet. Pligten til at registrere gælder både for stoffer, der forekommer alene og som forekommer som en del af en blanding af stoffer samt i visse tilfælde også stoffer i færdige artikler. Der er en mængdegrænse på et ton pr. år pr producent/importør.

E: Evaluation (vurdering):

Myndighederne vurderer forslag til nye forsøg. For udvalgte stoffer vurderes de indsendte data, og om der er behov for mere viden for at kunne afgøre, om brugen af stofferne bør reguleres.

A: Authorisation (godkendelse):

De mest skadelige stoffer må kun bruges til de anvendelser, som myndighederne har godkendt.

of CH: Chemicals (kemikalier).

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen