Artikler / kemiske produkter

Artikler er en stor mangfoldighed af produkter som teknisk udstyr, møbler, værktøj, smykker, emballager og tekstiler. Der er med andre ord produkter, som vi normalt ikke forbinder med kemikalier, men som alligevel består af kemiske stoffer.

REACH´s definition på en artikel:

En artikel er en genstand, der under fremstillingen har haft en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning, er bestemmende for dens funktion.

 Der er 2 typer artikler:

-       En genstand der ikke har nogen tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer. Disse kaldes i REACH sammenhæng for kemiske produkter (varer). Det kan f.eks. være en printerpatron, spraydåser, kuglepenne og andre skriveredskaber samt vådservietter (her er servietten en særlig container). Herudover betragtes forskellige typer "råvarer", som f.eks. metallegeringer og plastråvarer også som kemiske produkter. Maling, vaskemidler, lim, smøreolie mv. er eksempler på varer, som er "oplagte" kemiske produkter.

-       En genstand som indeholder et eller flere stoffer, der tilsigtet skal frigives under normal og rimelig forventet anvendelse. Det kan f.eks. være et duftviskelæder eller en ble med lotion.

OBS - Der er ikke enighed om definitionen mellem EU-kommissionen og et mindretal på 6 lande, inklusiv Danmark.

EU-kommissionen definerer en artikel som hele genstanden, f.eks. en bil, en computer og så videre, mens disse 6 lande, der i mindretal, vil anvende en definition, hvor det er enkeltkomponenter i hele genstanden, der hver udgør en artikel, altså hvor eksempelvis bilen splittes op i mange enkeltdele.

Der er en praktisk vejledning på vej fra Miljøstyrelsen (maj 2012). Vil I være på den sikre side, så følg Miljøstyrelsens fortolkning.

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen