Industrilisten

Importører/producenter af et farligt stof i EU skal anmelde dette til EU's Kemikalieagentur (ECHA) senest 1 måned efter stoffet markedsføres, uanset mængden. Desuden skal ikke-klassificerede stoffer, der er underlagt registrering i henhold til REACH, også notificeres. Anmeldelse skal ske til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), der ligger i Helsinki.
Alle notificeringer bliver samlet i en søgbar database på ECHA's hjemmeside, også kaldet industrilisten (på engelsk: "C&L Inventory"). Denne database vil også indeholde listen over harmoniserede klassificeringer (Tabel 3.1 i bilag VI til CLP).
Databasen varetages af ECHA, og er en offentlig tilgængelig version, som findes på http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database.


 

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen