Kandidatlisten

Kandidatlisten er en form for varslingsliste over de stoffer, der vil blive gjort godkendelsespligtige. Der er tale om stoffer, der har en særlig sundhedsrisiko for mennesker eller risiko for skader i naturen. Det kan f.eks. være stoffer, der er kræftfremkaldende eller giftige for fisk og andre vandlevende organismer.

Kandidatlisten findes på det europæiske kemikalieagenturs hjemmeside, hvor listen løbende opdateres, mindst hvert 2. år efter indstillinger fra medlemslandene og behandling i EU kommissionen. Her kan du finde den nyeste version af Kandidatlisten: klik her

Til DB´s medlemmer er Kandidatlisten udarbejdet i en tilpasset udgave med oplysninger om, i hvilke produkter stofferne fortrinsvis anvendes og evt. kan findes. Find listen her.

Leverandører af artikler skal videregive information til deres kunder, hvis en artikel indeholder stoffer fra kandidatlisten i koncentrationer over 0,1 %. Leverandører af kemiske stoffer og kemiske produkter skal oplyse om det samme via sikkerhedsdatabladet.

Bemærk af Danmark og fem andre lande har en særlig tolkning af, hvordan de 0,1 % skal beregnes for komplekse artikler.

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen