PBT-stoffer

Stoffer, der er Persistente (langsomt nedbrydelige) Bioakkumulerende (ophobes i levende væv), og toksisk (giftig).

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen