vPvB: (very Persistent, very Bioaccumulating)

Stoffer, der er meget persistente (svært nedbrydelige) og meget bioakkumulerende (ophobes i levende væv).

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen